Nasz zespół doświadczonych prawników jest gwarancją sumiennego i profesjonalnego podejścia do spraw trudnych i emocjonujących, jak te z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Służymy naszym Klientom radą i pomocą we wszelkiego typu sprawach – czy to o rozwód, separację, prawo do opieki czy o alimenty – i na wszystkich etapach postępowania.

Sprawy wchodzące w zakres prawa rodzinnego i opiekuńczego należą do wyjątkowo trudnych; nie tyle ze względu na komplikacje proceduralne, czy formalne, co z uwagi na towarzyszące im, często skrajne, emocje. Na wyjątkowy charakter tego typu spraw wpływ ma i to, że bardzo często w ich wyniku pokrzywdzone bywają dzieci. To także dzieci, a właściwe rozmaite spory ich dotyczące są zazwyczaj powodem największych trudności w postępowaniu.

W postępowaniach dotyczących rozwodu wspieramy naszych Klientów w ustaleniu winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, w rozsądzeniu kwestii władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, czy ewentualnego wspólnego zamieszkiwania po orzeczeniu rozwodu.

W sprawach o alimenty doradzamy w kwestii wysokości alimentów, ustalenia rzeczywistych potrzeb i możliwości zarobkowych oraz w sprawie terminu i możliwości wnoszenia o zmianę wysokości zasądzonych alimentów.

Kierujemy się wyłącznie interesem Klienta, nasze usługi i działania dostosowujemy do indywidualnych wyzwań każdej sprawy, doradzamy rzetelnie i fachowo. Specjalizujemy się w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych, oferujemy także pomoc w sprawach dotyczących ustalenia ojcostwa, świadczeń rodzinnych, postępowaniach w stosunku do dłużników alimentacyjnych.

 

 

Zapraszamy do kontaktu z C.D. Promanus