Prawnicy C.D. Promanus formułują oraz opiniują umowy o pracę, porozumienia i układy zbiorowe, klauzule o zakazie konkurencji i obowiązku poufności oraz regulaminy.

Promanus udziela także porad prawnych dotyczących wypowiadania i rozwiązywania umów o pracę, zmiany warunków zatrudnienia, zwolnień indywidualnych i grupowych a także praw oraz obowiązków pracodawców i pracowników.

Promanus zapewnia swoim Klientom, zarówno indywidualnym, jak i biznesowym fachowe wsparcie dotyczące prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W tym obszarze mamy duże doświadczenie, a nasi prawnicy mogą zapewnić obsługę dopasowaną indywidualnie do zapotrzebowania i przy tym wysoką skuteczność prowadzonych działań.

W obszarze prawa pracy reprezentujemy zarówno pracodawców, jak i pracowników, czyli osoby pomiędzy którymi zachodzi stosunek pracy i mogą pojawiać się wzajemne roszczenia. W przypadku niedotrzymania obowiązków wynikających z umów konieczne jest nieraz dochodzenie swoich praw. Wspomagamy w tym obszarze całościowo, doradzając, przygotowując odpowiednie pisma, uczestnicząc w negocjacjach i mediacjach, opiniując dokumenty, sporządzając opinie prawne, a także reprezentując Klientów przed sądami.

Wykorzystujemy również nasze doświadczenie zdobyte na polu odzyskiwania odszkodowań, ubiegając się o nie z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych. Pomagamy także w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych, w tym emerytur oraz rent, a także innego rodzaju ubezpieczeń i świadczeń należnych.