Nasz doskonale wykwalifikowany, doświadczony zespół będzie dla Państwa znakomitym wsparciem i przewodnikiem po przepisach i procedurach prawa dotyczącego nieruchomości. Świadczymy usługi obejmujące kompleksowe, profesjonalne wsparcie we wszelkiego rodzaju sprawach w zakresie prawa mieszkaniowego – począwszy od bieżącej obsługi prawnej wspólnot, po nadzorowanie procedur dotyczących pozwoleń na prace budowlane.

Ilość przepisów prawnych dotyczących nieruchomości rośnie w błyskawicznym tempie, a niezliczone procedury stają się coraz bardziej skomplikowane i sformalizowane. Nawet stosunkowo proste działania wymagają szeregu formalności i dokumentów. Pomoc i asysta doświadczonych i znających realia tej branży prawników może być bezcenna.

Centrum Doradztwa Promanus oferuje fachową pomoc prawną w zakresie:

  • spraw o zapłatę czynszu i inne opłaty;
  • sprawy o bezumowne korzystanie z lokalu;
  • sprawy eksmisyjne;
  • bieżącej obsługi prawnej wspólnot mieszkaniowych;
  • opiniowania umów regulujących zarząd nieruchomością wspólną oraz rozwiązywania związanych z tym sporów;
  • uzgodnienia treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych oraz ustalania stanu prawnego nieruchomości;
  • opiniowania umów dotyczących przeniesienia własności nieruchomości, ustanowienia i zbycia użytkowania wieczystego oraz umów o ustanowienie bądź przeniesienie hipoteki, zastawu, użytkowania i innych praw rzeczowych;
  • występowania o decyzje niezbędne przy realizacji prac budowlanych;
  • opiniowania projektów deweloperskich, umów dotyczących prac budowlanych i zastępstw inwestycyjnych;


Nasza pomoc, obejmująca wymienione wyżej usługi, jest w pełni profesjonalna i kompleksowa. Asystujemy naszym Klientom na wszystkich etapach poszczególnych procedur, tworzymy i analizujemy pisma, także procesowe, opiniujemy dokumenty. Uczestniczymy w negocjacjach, reprezentujemy naszych Klientów – zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych – przed sądami i organami administracyjnymi.