Prawo administracyjne

 

C.D. Promanus zaprasza do skorzystania ze swojej oferty prawnej organy administracji publicznej oraz ZOZ-y. Zapewniamy naszym Klientom w tym zakresie pełną obsługę, która jest podstawą racjonalnych decyzji oraz prawidłowego funkcjonowania.

 

Naszym celem jest całościowe wsparcie w obszarze wszystkich dziedzin prawa. Posiadamy duże doświadczenie w obsłudze jednostek samorządów terytorialnych, jednostek administracyjnych samorządów, również Zakładów Opieki Zdrowotnej, stowarzyszeń oraz fundacji.

 

Promanus zajmuje się udzielaniem obsługi prawnej w obszarze doradztwa prawnego w zakresie prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, karnego i innych dziedzinach prawa. Prawnicy kancelarii świadczą usługi dotyczące opiniowania projektów, uchwał i pism innego rodzaju pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi, sporządzają opinie prawne na wniosek, opracowują projekty aktów prawnych, weryfikują projekty umów zawieranych z zewnętrznymi kontrahentami.

 

Promanus prowadzi także zastępstwa procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i innymi, zajmuje się reprezentowaniem jednostek administracji publicznej w zakresach wskazanych spraw.

 

Promanus bierze również udział w uzgodnieniach stanowisk z organizacjami, związkami zawodowymi, a także uczestniczy w negocjacjach.